ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

การันต์ วิเชียรชาญ

การันต์ วิเชียรชาญ

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

สุดารัตน์ ศรีสุข

สุดารัตน์ ศรีสุข

หัวหน้าทีม Accountant

นริศ เลิศวิทยา

นริศ เลิศวิทยา

สมาชิกในทีม Accountant

ธนาธง สิริวาณิชย์

ธนาธง สิริวาณิชย์

สมาชิกในทีม Accountant

ธนพัฒน์ อุดมเสก

ธนพัฒน์ อุดมเสก

สมาชิกในทีม Accountant

ธนวิทย์ รัตนเศรษฐา

ธนวิทย์ รัตนเศรษฐา

หัวหน้าทีม Administrator

ชาติ สาลี

ชาติ สาลี

ผู้ร่วมทีม Administrator

อรัญญา สุวรรณวงศ์

อรัญญา สุวรรณวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

จอมขวัญ โสภาภักดิ์

จอมขวัญ โสภาภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

ใจภักดิ์ พงษ์ธนาพัฒน์

ใจภักดิ์ พงษ์ธนาพัฒน์

หัวหน้าทีม Web Developing

โอภาส อินทรประเสริฐ

โอภาส อินทรประเสริฐ

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ชนาพร โสภาภักดิ์

ชนาพร โสภาภักดิ์

หัวหน้าทีม Content Creating

ฉัตรพล กาญจนมาศ

ฉัตรพล กาญจนมาศ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ชิดชน พิพัฒนกุล

ชิดชน พิพัฒนกุล

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ธนิสร พิชิตชัย

ธนิสร พิชิตชัย

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing