Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • หญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านร้านเสริมสวยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการออกแบบกราฟิกใน Photoshop และ Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในด้านการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

1. สร้างแผนการจัดการปฏิทินเนื้อหารายเดือนสำหรับแบรนด์ของคุณ
2. สร้างคำหรือวลี แท็ก ชื่อเรื่อง แท็ก และเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของคุณ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการขายและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งไปในทุกช่องทาง (รูปภาพโปรโมตหลัก ลายเซ็นผลิตภัณฑ์ ข้อความสำคัญ เนื้อหา โพสต์ของผู้อื่นบนโซเชียลมีเดีย และสื่อเฉพาะอื่นๆ)
3. สามารถเขียนบทความจำนวนมาก เขียน SEO ที่ดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม
ทำงานร่วมกับนักออกแบบกราฟิกหรือทีมออนไลน์เพื่อสร้างมัลติมีเดีย
5. มองหาช่องทางโซเชียลมีเดียใหม่ๆ ทางออนไลน์อยู่เสมอ พัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื้อหา

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

มีจิตอาสา ทำงานด้วยพลังบวก ไม่ลบ
เน้นงานไม่เน้นเงินเดือน
WorkLife #NoBalance: การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่เป็นงานที่ยากและกดดัน

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ กล้าใช้เหตุผล
 • มีเป้าหมายในอาชีพที่ชัดเจน เช่น ปลดหนี้ ซื้อบ้าน หรือมีเงิน 10 ล้านเหรียญภายในอายุ 40 ปี
 • คุณต้องการคนที่มีความรู้และความหลงใหลใน HTML/CSS
 • มีความตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณเคยใช้ Native Script หรือ Ionic หรือไม่?
  สามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Adobe XD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ประสบการณ์พัฒนาเว็บ/แอพ 3 ปีขึ้นไป
  คุณสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML, CSS, Javascript, wordpress
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ UX/UI เค้าโครงเว็บ และการออกแบบที่ตอบสนอง
 • ความรู้ในการปรับโครงสร้างเว็บใหม่เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และความเร็วของเพจ
  อ่านบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Fluent Stack Overflow

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
 • คุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ถูกต้อง

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

– จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาและสร้างช่องทางการค้าดิจิทัล

– วิเคราะห์แนวโน้มอินพุตของทีมการตลาดและดิจิทัลของบริษัท

– สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัลในทีมธุรกิจ

– ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจสำหรับการจัดการกลุ่ม

– โต้ตอบกับคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ตลอดกระบวนการทั้งหมด